Sin Carga © 2019
info@sincarga.nl

Sin Carga

IT, Security, Legal & Privacy Services

About Sin Carga

Als ondernemen Top Sport is, dan is SIN CARGA het Papendal voor u als ondernemer!

SIN CARGA is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige bedrijven die vanuit een totaalpakket diensten op het gebied van IT, Security, Legal & Privacy aanbieden, kortom het SIN CARGA ecosysteem. Het doel van het SIN CARGA ecosysteem is u als klant maximaal te ontzorgen, zodat u zich kunt focussen op uw eigen primaire bedrijfsproces om onbezorgd en onbezwaard bedrijf te voeren.

 

De samenwerkende bedrijven die het SIN CARGA ecosysteem aanbieden opereren als een Vennootschap Onder Firma (VOF). Vanuit SIN CARGA wordt aan u als klant de gecontracteerde diensten geleverd. De diensten kunnen betrekking hebben op, maar niet beperkt tot, Advocatuur, Juridische Zaken, IT-Beveiliging, Privacy, IT-Architectuur en Informatie Management.

 

De vorm van de dienstverlening is steeds hetzelfde, echter de inhoud varieert en wordt ingevuld door de betreffende SIN CARGA partner die specifiek op uw vraagstuk gespecialiseerd is en daartoe de benodigde expertise heeft. Door de SIN CARGA partners in hun kracht te zetten wordt kwalitatief hoogwaardige dienstverlening geleverd. Dit kan dus betekenen dat u te maken krijgt met diverse SIN CARGA partners, een ander bijkomend voordeel hierbij is dat u maar één aanspreekpartner heeft namelijk SIN CARGA. Vanuit SIN CARGA wordt het totaalpakket aan diensten ook aan u gefactureerd.

Diensten

Door het afsluiten van een SIN CARGA abonnement bent u het gehele jaar verzekerd dat al uw vragen op gebied van AVG op zowel technisch als juridisch vlak snel en kundig beantwoord worden. Een SIN CARGA abonnement bestaat uit vier pijlers, graag maken wij voor u een offerte op maat. Neem dan ook vrijblijvend contact met ons op.

Functionaris Gegevensbescherming

Pijler I

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over de kwaliteit van uw Functionaris Gegevensbescherming (FG) en of deze geregisterd is bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Na het afsluiten van het abonnement stuurt SIN CARGA u een formulier ter invulling toe om te bewerkstelligen dat SIN CARGA voor uw bedrijf voortaan als FG mag optreden. SIN CARGA draagt tevens zorg voor de aanmelding bij de AP. De SIN CARGA FG functioneert niet alleen als verlengstuk van uw organisatie richting de AP, maar is ook voor u hét aanspreekpunt voor alle AVG (privacy) gerelateerde vraagstukken.

IT-Beveiliging

Pijler II

SIN CARGA toetst en borgt de kwaliteit van uw IT-Beveiliging en in het bijzonder de bescherming van de persoonsgegevens die u verwerkt. Middels een audit wordt de kwaliteit van uw IT-Beveiliging getoetst welke resulteren in een goud, zilver of bronzen certificaat inclusief actieplan om de IT-Beveiliging naar een hoger niveau te tillen. Dit kunnen zowel (proces)technische als organisatorische verbetervoorstellen zijn.

Protocol Datalekken

Pijler III

Bij het melden van een mogelijk datalek voert SIN CARGA een onderzoek uit om vast te stellen of inderdaad sprake is van een datalek. Dit binnen de door de AP gestelde termijnen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde en ervaren professionals.

Juridische Geschillen & Vraagstukken

Pijler IV

SIN CARGA ondersteunt u indien de AP toch een audit wilt komen uitvoeren of als de AP besluit een boete op te leggen. Daarnaast ondersteunt SIN CARGA u bij uw externe audits die raakvlak hebben met informatiebeveiliging en andere privacy vraagstukken.

Bij de dienstverlening rondom het SIN CARGA abonnement en de vier pijlers blijft het niet. Indien u vragen heeft over de GDPR (zowel binnen als buiten Nederland), Informatiebeveiliging in de breedste zin des woords, IT-Architectuur of anderszins juridische vraagstukken rondom bijvoorbeeld arbeidsgeschillen of overeenkomsten is SIN CARGA ook uw partner. SIN CARGA draagt vanuit haar ecosysteem zorg voor een zorgvuldige behandeling van al uw vragen. Kortom, neem contact met SIN CARGA op voor al uw IT, Security, Legal & Privacy vraagstukken.

 

SIN CARGA is doorgaans bereikbaar op kantoortijden van 8:30 tot 17:30 uur, indien gewenst bieden wij ook een 24/7 dienstverlening voor calamiteiten.

SIN CARGA Events

Hoe behaal ik bedrijfsvoordeel uit mijn AVG-verplichtingen?

Door naar ons event op 16 januari 2020 bij La Place Amsterdam Riverside A9 te komen waar wij al uw beantwoorden rondom AVG in relatie tot bedrijfsvoordelen. Zie onderstaand alvast een tipje van de sluier.

 

Door passend Privacy- en Securitymanagement in uw organisatie te integreren kunt u bedrijfsvoordeel realiseren. Naast het maatschappelijk verantwoord oogpunt, kunt u uw positie ten opzichte van de concurrent verbeteren. Dit komt onder andere doordat u:

• klantenvertrouwen vergroot;

• positieve bijdraagt aan het merkimago;

• het moreel van uw werknemers verhoogd.

 

Daarnaast biedt de combinatie van Privacy en Security ook bijkomende effecten. Denk aan: verbetering van de ICT-systemen, de cyberveiligheid en het stimuleren van efficiënte organisatorische verandering & transformatie binnen uw organisatie.

 

Praktische handvatten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Tijdens deze sessie delen wij onder andere hoe je aan de hand van praktijkvoorbeelden op praktische wijze passend Privacy en Securitymanagement integreert. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Hoever zijn organisaties met AVG-implementatie?

• De (grootste) uitdagingen voor AVG-implementatie.

• Praktische oplossingen voor een juiste AVG-implementatie.

• Met minimale inspanning voldoen aan de AVG-verplichtingen.

• Privacy-ontwikkelingen; hoe anticipeer ik daarop?

• Wat heeft de AP in de afgelopen maanden gedaan?

 

Meer weten over hoe u bedrijfsvoordeel kunt realiseren?

Meld u dan aan voor de kosteloze AVG-praktijksessie op: donderdag 16 januari bij La Place Amsterdam Riverside A9. (KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN)

 

16:00 - Inloop met verse smoothie, koffie en/of thee

16:15 - Aanvang

18:00 - Einde gevolgd door een borrel

Partners

Cogens Advocaten

Cogens Advocaten

S.I.T. bc B.V.

S.I.T. bc B.V.

Mexon Technology

Mexon Technology

LegalIT

LegalIT Advies

Route 443 - Secure Your Business

Route 443

Contact

SIN CARGA V.O.F.

Vredesstraat 45, 6467 LG, Kerkrade

info@sincarga.nl